Abivia_vysledky_2013

vozak

„Meziročně se nám po zahájení spolupráce s Akademií Orlita (za start beru prosinec 2012) zvýšil počet klientů takto: prosinec 2012 141 klientů, prosinec 2013 229 klientů, leden 2013 171, leden 2014 (zatím) 271. Srovnání let 2012 a 2013 už tak zajímavé není 2015 ku 2193. Důvodem je propad v 5., 6. a 7. měsíci loňského roku související se změnou v systému řízení obchodní sítě a zvyšování osobní odpovědnosti.

Hlavní přínos spolupráce vidíme v zavedení sytému řízení a tvorby obchodní sítě, jenž spolu s PR a internetovým marketingem vedl ke zvýšení počtu aktivních spolupracovníků o 38 %, zvýšení počtu obchodů meziročně o 61% (obojí 4. Q), samostatně systém přinesl zejména zamezení fluktuací ve výkonu obchodní sítě a progres v rámci celkové výkonnosti firmy.“

JUDr. David Vozák, jednatel společnosti (29.1.2014) 
Abivia s. r. o., Palackého 266, 757 01 Valašské Meziříčí, Tel: 777 722 737

Firma_roku

Aktivity ze strany Akademie Orlita: