Jak podnikat?

Je prokázáno, že do 5 let po svém vzniku krachuje 90% firem a živnostníků. Během dalších 5 let krachuje 90% z těch, kteří nekrachli během prvních 5 let.Ti první krachují, protože se nenaučili podnikat. Ti druzí protože vyčerpali svoji energii.

Nabízíme Vám informace o tom, jak podnikat, abyste přežili. Nebudeme se dnes zabývat tím, jak si založit firmu, zřídit účet u banky nebo provést registraci na Správě sociálního zabezpečení. Budeme vycházet z předpokladu, že firmu již máte. A jestliže chcete přežít, nezbývá vám nic jiného, než si najít chvilku času a začít přemýšlet nad svým dalším působením. Ideální je k tomu použít metodu tzv. strategického myšlení. Tato metoda má celkem 3 fáze a my se s nimi postupně seznámíme.

Nejdříve je zapotřebí provést analýzu stávající situace a to z pohledu vnějších podmínek, které nás ovlivňují tak i vnitřních záležitostí. Sem patří charakteristiky pracovního týmu a specifika vaší klientely. Po posouzení velkého množství informací dochází k rozhodovacímu procesu, tvorby poslání, definici vize a nakonec k rozhodnutí o použitých strategií a naplánování konkrétních realizačních kroků.

Mnoho manažerů má v sobě schopnost získat si své podřízené na svou stranu, nadchnout je pro určitou věc. Pro jakou věc? Pro jakou myšlenku? Často je to jako věštění z křišťálové koule nebo návštěva kasína. Zvolíte nějakou možnost a pak jste v balíku, nebo proděláte. Majitele firmy však již skutečnost, že na sebe převzal odpovědnost za uživení dalších lidí, zavazuje k tomu, aby jednal zodpovědněji. Má se rozhodnout jak má fungovat jeho firma – co bude vyrábět, s čím chce obchodovat, jak chce mít svoji firmu organizovanou, jaké distribuční kanály použije, zda je schopen zaplatit reklamu nebo jestli najde spolehlivé lidi. Řada otázek na které nezná odpověď.

Kde začít? Kolem nás. V tom co se vyvíjí (nezávisle na nás) a přitom nás ovlivňuje.

 

Analyzujte potřebné změny – metoda TEMPLES!

Technologie

Všichni žijeme v neustálém procesu vývoje a změn. Koho by před 20 lety napadlo, že mobilní telefony budou ve výbavě našich dětí, že místo chozením po bankách budeme obsluhovat svůj účet v bance v pohodlí svého domova či mobilního telefonu? Že výstavba obrovských nákupních center se dá zvládnout za 8 až 10 měsíců a rodinného domu během několika dnů? Že lékaři budou schopni provádět složité operace pomocí laseru nebo jaké další možnosti nám umožní připojení na internet? Proto se zamyslete nad tím, co všechno se kolem Vás mění v oblasti technologií. Sledujte časopisy, které upozorňují na nové trendy ve vašem oboru. V mládí jsem si osvojil Komenského poučku, že křída a tabule je základem všeho. Byl jsem ochoten tabuli vyměnit za flipchart a křídu za barevný fix. Psal se rok 2002 a já si neuvědomil, že do velkých a prestižních firem již vtrhl fenomén prezentačních dataprojektorů. V té době jsme neuspěli v několika výběrových řízeních po sobě. Až díky vyjádření majitele jedné makléřské společnosti, který mi velmi decentní formou sděloval, proč se rozhodli pro dynamičtější vzdělávací společnost jsem pochopil, že právě v oblasti nových technologií jsme nedrželi krok s konkurencí. Obdobně na tom dnes můžete být v oblasti technologie ochrany dat, přenosu informací nebo třeba komunikace ve firmě. Mimo jiné i pro to jsme se rozhodli rozšířit naše vzdělávací a konzultační služby o možnosti on-line vzdělávání a pořádání webinářů.

 

Ekonomika

Očekávají ekonomové zvýšení nárůstu HDP nebo naopak se nárůst má snižovat. Co vypovídá obchodní bilance naší republiky. Co se děje s korunou? Posiluje vůči Euru či naopak oslabuje. A jak tato situace ovlivní cenu materiálů na vstupu do výrobního procesu a jak se promítne na jeho výstupu. Budete schopni vyrábět za konkurenční ceny? Lze očekávat nárůst inflace nebo se budou u nás projevovat deflační jevy? Jak ovlivní vaše podnikání oddalování spotřeby obyvatel? Jak se pohybují úrokové sazby z vkladů a úvěrů. Jak se promítne do vašeho podnikání ekonomická krize? Jak asi bude probíhat? Jakými aktivitami bude asi třeba ji čelit? Jakou roli bude v příštích letech hrát cena pracovní síly v Číně a jak budou postupovat zahraniční investoři v oblasti investic v naší republice? Setkal jsem se s mnoha zajímavými lidmi, kteří podnikali a někteří podnikají stále. Nechtěl bych však zažívat chvíle o kterých mi vyprávěli, kdy se ocitli v situaci, kdy museli rozprodat svůj osobní majetek, aby udrželi svoji zaúvěrovanou firmu. Věděli, co chtějí a svolili k dlouhodobému úvěru za 12 a více procent. Obdobně se setkávám s lidmi, kteří si nemohou vynachválit dotace ze strukturálních fondů. Slýchám však i nářky, a těch je v posledních dnech více, jak dotace ohrožují podnikání. Nejen, že křiví trh a ceny, ale rovněž ovlivňují kvalitu dodávaných služeb. Do popředí se dostává pouze nejnižší cena. A to je zaklínadlo! Co s vámi toto zaklínadlo asi udělá? Jaká bude budoucnost dotační politiky EU a jak ovlivní váš trh? Bude lepší využít příležitosti a možností čerpání dotací, nebo ustojíte orientování se jen na komerční sektor a podnikání ‚za své’. Důležité je sledovat i kupní sílu obyvatel. Ředitelé uměleckých škol mají obavu, zda rapidně nebude ubývat např. dětí, které by se chtěly učit hrát na klavír. Navíc zaznamenávají úbytek zájemců o hru na „drahé“ nástroje a naopak dochází ke zvýšení počtu dětí učících se na cenově dostupnější instrumenty. Obdobně se jeví podnikání v oblasti volnočasových aktivit mládeže, dospělých i seniorů. Všichni se budou muset s touto situací vyrovnat. Budou navštěvovat manažerské vzdělávání, kurzy marketingu, obchodní a prodejní dovednosti.

TEMPLES

Marketing

V oblasti marketingu sledujte profilaci jednotlivých médií, nové nosiče reklamy a marketingové aktivity. Všimněte si, jak se mění marketingové postupy – od různých soutěží o ceny se přešlo k akcím 3 za cenu 2 a dnes se výrazněji začíná prosazovat tendence „balíčkových“ nákupů přidružených služeb. Například pořídíte si auto na leasing a máte hned i havarijní pojištění. Je zajímavé sledovat jak se banky předhánějí v získávání nových klientů a snižují věkovou hranici pro možnost založit svůj účet. Vedení účtů zdarma a platební karta k tomu. Vždyť nejde o nic jiného než naučit své budoucí klienty orientovat se na náš finanční ústav již v mládí – tedy spíše dětství. Sledujte aktivity konkurence v oslovení klientů. Před časem jsme s jedním z našich klientů prožívali jeho ohromný růst poté co k životním pojistkám věnoval nově pojištěným zákazníkům mobilní telefon. Krátce nato stejný marketingový tah využila jedna banka – výsledek už tak úchvatný nebyl. Zamyslete se rovněž nad změnami v oblasti distribučních kanálů – rozvíjí se sice internetové obchody. Prakticky dnes všichni nabízejí vytipovaným klientům své služby díky elektronickému oslovení. Stále více nabývají úspěchu metody aktivního marketingu. Do popředí stále více vstupuje elektronická reklama, sociální sítě. Existuje řada expertů i blogerů publikující svoje postupy a prognózy. Problémem není objevit informaci, problémem je najít relevantní informaci. Objevit nápad, kterým se odliším od ostatních. Kdo je první vydělá. Kdo jen kopíruje, bude mít jen náklady.  Objevili se např. fenomény ‚Miliónového impéria‘ pana Kirše, úspěšné volební kampaně Věcí veřejných a podobně. Jak se tyto nástroje mohou promítnout do vašeho podnikání?

 

 

Politika

Zde se rozhoduje, zda občané budou vedení k osobní odpovědnosti za své osudy nebo zda převládne přístup přerozdělování státních financí pod označením „sociální stát“. Každý z těchto přístupů se nějak ve vašem podnikání projeví. Kdyby ničím jiným, tak výši daní a sociálních poplatků. Všechny podnikatelské subjekty rovněž ovlivnil a ovlivňovat bude i stále více politika EU. Někdo zde objeví obrovské příležitosti, jiný může přijít o svou existenci. Příkladem minulé doby jsou některé spediterské firmy, které poskytovaly mimo jiné i služby celních deklarací. Stále probíhá diskuse nad ‚švarcsystémem’, hrazením regulačních poplatků, restitučními nároky a podobně. Blíží se volby a opět budeme svědky toho, jak každý slíbí více, než může splnit. Věřte ale, že každé volby skutečně přináší změny, které se podnikání dotýkají. Uveďme například: výše DPH, těžební limity, zákaz klasických žárovek, (ne)podpora ekologické energie a podobně. S každou politickou reprezentací přichází nějaké zájmové skupiny. Nikdy ale nepodceňujte to, že se jedná jen o volby třeba do místního zastupitelstva. I místní poplatky se vás dotýkají. A v každém rozvojovém plánu na příští období můžete objevit zajímavé příležitosti.

 

Legislativa

S politikou úzce souvisí legislativa. Všem stavebním spořitelnám pomáhalo pravidelné prohlášení, že se bude měnit k „horšímu“ zákon o stavebním spoření. Že stát uvažuje o snížení státní podpory. Takové žně asi poradci těchto ústavů již nezažijí. Umožnění vstupu na trh stavebního spoření dalším bankám si vyžaduje u jejich poradců flexibilní rekvalifikaci na skutečné finanční poradce mající přehled i o pojistném nebo investičním trhu. Dnes asi jen velký odvážlivec by si vsadil velkou částku na to, že ví jak bude probíhat důchodová reforma. Přesto se na tuto situaci připravují snad všechny finanční skupiny a makléřské společnosti. Snaží se věštit jak z křišťálové koule, sledují doporučení NERVU a podobných komisí, čtou mezi řádky z prohlášení ministerstva financí. Pravidelně diskutují na finančních portálech a předvídají světlé nebo temné zítřky. Klidnými by nás neměly nechávat ani arbitrážní spory. Ukazují na to, že stát, potřebuje-li, nemá problém legislativu dodatečně upravit.

 

Ekologie

Před časem jsme působili v jedné velké teplárenské společnosti. Zaměstnanci si stěžovali na to, že mzdy nerostou podle jejich představ. Mezitím management společnosti, díky znalostem v oblasti ekologie značně investoval v této oblasti a společnost dokázala bez újmy přejít na nové evropské normy a certifikovat se i v oblasti ekologie. Setkal jsem se ale rovněž s majitelem jedné výrobní metalurgické společnosti, který provedl velké investice do nákupu nových technologií, připravil výstavbu nových hal a díky odporu místních obyvatel neustále dokazuje, že tyto technologie neohrozí jejich bezpečí a životní prostředí. Až budoucnost ukáže, jak tento případ skončí. Je však skutečností, že dnes i malé, zejména výrobní, firmy již zjistily, jak se jim neznalost ekologických předpisů může prodražit a zaměstnávají tyto specialisty případně využívají služeb externích odborníků. Výstavba bytových a rodinných domů poblíž letiště nebo dálnice nebo snaha vybudovat ve Zlíně lyžařské centrum jsou z tohoto pohledu projekty zajisté velmi riskantní. Ekologie souběžně s politickými tlaky a legislativními změnami tak může zatočit hlavu nejednomu investorovi. Příkladem budiž například solární elektrárny!

 

Společnost

A na závěr snad nejdůležitější oblast. Sledovat chování lidí, trendy, morálku, demografický vývoj, migraci apod. Jak je důležité sledovat chování občanů a dokázat předvídat se denně přesvědčujeme, když vidíme křivky spotřeby balené vody, rozmrazovaného nebo čerstvého pečiva. Podívejte se jak se mění chování občanů v oblasti organizovaných a neorganizovaných dovolených, výběr destinací a letovisek, volnočasových aktivit. Zřídíte si kancelář, provozovnu nebo obchod v místě, kde není možnost parkování? Obecně lze očekávat stále větší tlak na kvalitní služby. Budou se rozvíjet volnočasové aktivity? Ty s sebou přinášejí požadavky na „nové“ profese. Hlídání dětí, zahradník, bazénář, rodinný lékař, osobní bankéř, domácí služebná či údržbář. Většímu využívání těchto služeb zatím brání konzervativní pohled občanů na najmutí si těchto lidí, kteří mu ušetří čas i peníze. Celá TEMPLES analýza má za cíl pouze upozornit na to, co se kolem nás děje, co se stalo a k čemu možná dojde. Vede k uvědomění si vašich příležitostí i hrozeb, které na vás mohou čekat. Uvědomění si těchto skutečností je prvním krokem jak příležitosti moci využít a hrozbám předejít případně se jim ubránit.