awdcr

fimAWD Česká republika a.s., dříve FIM-Finanční marketing, s.r.o.

 1. Analýza vzdělávání ve firmě FIM  v období 8/1997-8/1998

  • firemní cíl  před vstupem Akademie Orlita byl 1900 CD / měsíc
  • V 8/97 zahájena spolupráce na základě konzultací. V průběhu 3 měsíců (8 – 10/97) došlo k navýšení obratu firmy o 22,5% na 2329 CD. V 10/97 proběhly první semináře pro OZ firmy. Proto je hodnota 2329 CD považována za výchozí úroveň pro zkoumání přínosů vzdělávání ve firmě.
  • Ve 12/97 bylo zahájeno vzdělávání  obchodních manažerů.
  • V 3/98 proběhl seminář pro manažery na téma „Výběrová řízení a budování obchodní sítě“. Do konce měsíce dubna pak bylo získáno a proškoleno 35 nových OZ, z nichž již v prvním možném „výkonném“ měsíci mělo produkci 26 OZ. Svou produkcí tak činili 43% obratu firmy.
  • Do konce června došlo k průměrnému měsíčnímu nárůstu obratu o 27%. V porovnání s výchozím průměrným měsíčním stavem obratu  (8 – 10/1997) byl obrat za měsíc červen 1998  již o 61,1% vyšší.

AWD

2. Analýza vzdělávání ve firmě FIM  v období 3-8/2001

Konstatování skutečností:

  1. Obnovení spolupráce z roku 1997-1998 bylo zahájeno v měsíci březnu, kdy byly realizovány 3 školící dny: 12, 13, a 31. 3. V tomto období byla pozornost zaměřena na školení prodejních dovedností.
  2. Vzdělávání v oblasti manažerských dovedností zaměřené zejména na získávání spolupracovníků bylo zahájeno v 2/2 měsíce dubna 2001.
  3. Bylo realizováno celkem 22 školících dnů a 2 dny poradenské se zaměřením: 10 dnů prodejních dovedností, 2 dny komunikace s VIP klientelou, 8 dnů získávání spolupracovníků (metoda prodej pracovního místa dle know–how Akademie Orlita), 2 dny motivace pro TOP manažery, 2 dny konzultace s TOP manažery

Výsledky

Při porovnání posuzujemet výsledky dosažené  v roce 2000 a v adekvátním období roku 2001. Do srovnávání započteno prvních 33 týdnů obou roků.

a)     průměrný obrat za týden

Výsledek v roce 2001

průměr za týden 2000

1109,15 CD

tj. 100%

+ 16,98%

1-33 týden 2000

1129,52 CD

tj. 100%

+ 14,87%

1-33 týden 2001

1297,53 CD

 

b)     srovnání tempa růstu před a po vstupu Akademie Orlita (první výsledky vstupu poradenské agentury je možné spatřit v měsíci dubnu 2001)

 

2000 (100%)

2001

Meziroční nárůst

leden – březen

17629 CD

18088 CD

+ 2,60%

duben – červen

13853 CD

17294 CD

+ 24,83%

červenec – srpen

5789 CD

7434 CD

+ 28,41%

 

 

leden – srpen

37271 CD

42816 CD

+14,87%

c)     srovnání měsíčního obratu v letech 2000 a 2001

 

2000

              2001

Meziroční nárůst

Leden

3896

4530

+16,27 %

Únor

4287

6591

+53,74 %

Březen

9446

6967

-26,24 %

Duben

4845

5866

+21,07 %

Květen

5556

6263

+12,72 %

Červen

3452

5164

+49,59 %

Červenec

2982

4414

+48,02 %

Srpen

2807

3019

+7,55 %

d)     srovnání pravidelného propadu obratu v průběhu letních měsíců (červenec – srpen) oproti průměru prvních 6 měsíců roku

 

2000 (100%)

2001

Meziroční nárůst

leden – červen

5247 CD

5897 CD

+ 12,38%

červenec – srpen

2894 CD

3716 CD

+ 28,41%

letní propad

- 44,8%

- 36,9%

e)     Srovnání počtu pracovníků

Počet obchodních zástupců se od března do srpna 2001 zvýšil z 86 na 150 – 180, tj. o 74,4 – 109,3 %.