CSOB_Pojistovna

 

CSOBP-graf1CSOBP-graf2

Popis spolupráce

2003 – Obchodní produkce klesala již dva roky. Zahájení spolupráce s cílem zvrátit trend a dosáhnout meziročního nárůstu předepsaného pojistného. Zavedení systémového vzdělávání MOS a RŘ – manažerské dovednosti, zavedení systému práce s týmu PAE, probíhá reorganizace obchodní služby, v té době vzdělávání startovalo de facto z nuly.

2004 – Vzdělávání zaměřeno na plošné proškolení prodejních  dovedností PAE – zjištěna nefunkčnost kontrolních mechanismů ze strany MOS, RŘ,

2005 – Dotvoření systému vzdělávání, odlišení povinného a rozvojového vzdělávání. Zavedení individuálních konzultací MOS a RŘ, prodejních konzultací obchodních týmů za účelem posílení týmové sounáležitosti. Dochází tak k posílení kontrolních mechanismů. Obsahová náplň rozvojových aktivit je definována na nejnižším článku řízení příslušného týmu. Doplnění MOS a stabilizace managementu OS.

2013 – Spolupráce bez přerušení probíhá i nadále.

Trápí vás výkonnost vašeho týmu? Kontaktujte nás!

 

pekarekAkademie Orlita, s.r.o. je od roku 2003 našim hlavním dodavatelem vzdělávacích akcí pro pojišťovací zprostředkovatele, manažery obchodu, regionální ředitele a přepážkové pracovníky. Vzdělávání probíhá v oblastech prodejních dovedností, řízení skupin a práce v týmu, koučování, manažerském vzdělávání a obchodní komunikaci. Dosavadní spolupráce je hodnocena vedením i samotnými účastníky vzdělávacích akcí jako vysoce přínosná pro rozvoj každého jedince i společnosti. Příprava i průběh seminářů včetně obsazení lektory je vždy na vysoké profesionální úrovni. Na základě našich dlouholetých zkušeností věříme, že naše spolupráce se společností Akademie Orlita, s.r.o. bude i nadále úspěšně pokračovat. (Ing. Pavel Pekárek, ředitel odboru vzdělávání a tréninku)

 

vancura-pavel

Spolupráce s Akademií Orlita v odboru práce s externími sítěmi probíhá od roku 2008. Systematickým vzděláváním procházejí všichni naši manažeři. Tréninky zaměřujeme zejména do oblasti obchodního vyjednávání a rozvoje manažerských kompetencí, kde jsou nám obsahově tréninky připravovány na míru s využíváním původních případových studií a manažerských a komunikačních her. Ačkoliv se často účastníci kurzů dostávají do nečekaných situací plných emocí a frustrací hodnotím tato školení vysoce pozitivně. Dr. Orlita je skutečný profesionál a pragmatickým přístupem nás připravuje na práci v reálném prostředí. Nejvíce si cením tréninku na téma „Jak předejít podrazům a jak se s nimi vypořádat“. Zkušenosti a dosahované výsledky potvrzují správnost naší volby. Mohu doporučit. (Ing. Pavel Vančura – zemský manažer pro externí distribuci)

 

 Seznamte se s dalšími našimi výsledky