Excelentní obchodník

 

Program kurzu: 5 dnů

 

1. „Klíč k sebepoznání – Structogram®“ Harmonie mezi osobností obchodníka a způsobem prodeje (KDO JSEM JÁ) Pouze tehdy, když znáte své osobní silné stránky, slabiny a limity, budete moci vědomě zvolit správné prodejní metody a techniky.

2. „Klíč k poznávání jiných lidí – Triogramm®“ Charakteristické osobnostní rysy zákazníka (KDO JE MŮJ ZÁKAZNÍK) . Osvojení si dovednosti poznat osobnost svého zákazníka. „Automatickým“ výsledkem sebepoznání a poznání (porozumění) druhých, je zvýšení vašich prodejních kompetencí.

3. „Klíč k zákazníkovi“ – Specifická znalost výrobku/služeb (JAK MOTIVOVAT KE KOUPI) Jak cíleně a vědomě poskytnout zákazníkům (dle jejich osobnosti), takové argumenty, užitky a motivy, které potřebují pro rozhodnutí o koupi.

4. „Klíč k obchodu“ – Sebeřízení obchodníka v jeho aktivitách i průběhu obchodního jednání, efektivní oslovení. Výsledkem zažití prodejních procesů je jejich automatizace a možnost vnímat individualitu zákazníka.

5. „Klíč k vyjednávání“ – Práce s proměnnými ve vyjednávání, vyjednávací strategie a využití biostruktur a podvědomí pro jednání win-win.

 

Cena: 29.500 Kč / osoba / plus DPH