ING

ING1
Vyhodnocení spolupráce 2003-2007 s makléřským kanálem ING. Porovnání výkonnosti s interní službou.

Stabilizace týmů broker  manažerů a to ze 4 na 8. Původní plán na léta 2004 až 2007 byl překročen o 391 mil Kč tzn., že 1Kč investovaná do vzdělání se vrátila v nadplánované produkci ve výši 265 Kč. ING dosáhlo 23% podílu na ŽP přinášených makléřskými firmami v rámci celé ČR. Proškolený tým navrhuje  úpravy produktů pro makléře, stanovuje pravidla práce s makléři a navrhuje motivační balíčky a soutěže pro makléře.Podíl makléřského kanálu na celkové obchodní produkci ING se zvýšil z 9% na 51%.

Aktivity Akademie Orlita pro Broker Channel:

 • 2003- STRUKTOGRAMM, TRIOGRAMM, Prezentační dovednosti pro BRM, Individuální supervize u BRM
 • 2004- Obchodní vyjednávání pro BRM I, Jak řídit cizí firmu? Pro BRM, STRUKTOGRAMM, TRIOGRAMM pro celý tým,
 • 2005- Obchodní vyjednávání II pro BRM, Teambulding pro celý tým
 • 2006- Motivace týmu I pro BRM, Týmová komunikace I. pro celý tým, Obchodní vyjednávání III, VŘ – AC
 • 2007- Základy podnikání pro BRM, Jak se bránit stresu pro celý tým
Celkem: 1,470.000 Kč
.

Výsledky aktivit Akademie Orlita

 • Stabilizace týmů BRM a to ze 4 na 8
 • Původní plán na léta 2004 až 2007 byl překročen o 391 mil Kč tzn., že 1Kč investovaná do vzdělání se vrátila v nadplánované produkci ve výši 265 Kč (původní plán meziroční nárůst 1,4)
 • ING BCH má 23% podíl na ŽP přinášených makléřskými firmami v rámci celé ČR
 • Tým BRM je podepsán pod návrhy na úpravy produktů pro makléře, stanovení pravidel práce s makléři v rámci TOP5, TOP15 a TOP30.
 • Tým BRM navrhuje motivační balíčky a soutěže pro makléře
 • Mezi TOP15 ING je 8 makléřů založených po roce 2003
 • Zkušenosti BRM ING ČR byly předneseny na konferenci v rámci celé ING WORLD