Podle majitelů firem je velmi těžké lidi motivovat ke kreativitě, k inovacim k myšlení. Nefungují ani výhružky, ani prémie. Nefunguje žádné vzdělávání manažerů. Přitom návod je tak snadný:

Naučte je myslet.

Naučte je inovovat. Naučte je pracovat s myšlenkovými mapami. Mapami, které na jedné straně většího listu (alespoň A3), ukazují přehledně všechny cíle, dílčí cíle, úkoly i náměty jak se k požadovaným cílům dostat. Zaznamenávají se na ně všechny nápady. Umožňují možnostní způsoby vidění a ukazují na to, která aktivita vede ke kterému cíli. Které aktivity považujeme za důležité a které za doplňkové. Nepřikazuje do kdy se musí co udělat, ale ukazuje nám, že i zdánlivě něřešitelné situace mají svoje řešení. A zpravidla nejen jedno. Dělání myšlenkových map podporuje kreativitu a hledání řešení.

 1. Uspořádejte společnou poradu celého týmu. Bude trvat asi tak 4 hodiny. Řekněte lidem, že porada bude o jejich budoucnosti. Počítejte s tím, že přijdou vystrašení. Co se děje? Bude se propouštět? Nějaká změna? O co jde?
 2. Hned na úvod rozptylte obavy. Zažeňte jejich strach! Vysvětlete jim, proč je třeba neustále inovovat. Proč musíte zdokonalovat roky zažité procesy. Proč je třeba precizovat i funkční postupy. Vysvětlete jim, že dravé a silné firmy jsou silnými a dravými právě díky schopnosti inovovat, objevovat rezervy, nacházet zlepšení. Lidé chtějí pracovat ve firmách, kde cítí perspektivu, drajf, pokrok! O to vám přece jde!
 3. Vyzvěte je, aby přemýšleli nad tím, jak by mohl jejich útvar nebo vaše firma fungovat tak za 3 roky, aby na něj mohli býti hrdí. Co všechno by se mohlo změnit?
 4. Vysvětlete k čemu slouží myšlenkové mapy, jak je používáte vy sami.
 5. Dejte jim velký papír a pak vymezte pro celý tým tak půl hodiny na přemýšlení a zaznamenání myšlenek na papír. Výsledkem budou velmi jednoduchémyšlenkové mapy. Spíše takový přehled základních aktivit. Spokojeni sice ještě nebudete, ale lidé začli rozvíjet svoji kreativitu.
 6. Pochvalte je a chtějte po nich, aby si navzájem, ve dvojicích, během 15 -30 minut sdělili, co jejich myšlenková mapa znamená.
 7. Z povzdáli je poslouchejte. Podporujte jejich ptaní ‚Proč to chceš?’, ‚Jak toho chceš dosáhnout?’, ‚Co bychom museli všechno změnit, aby se tvoje myšlenka dala realizovat?’. Můžete zpochybňovat, ale nenegujte!
 8. Na závěr všechny vyzvěte, aby všechny nápady, činnosti, možnosti a myšlenky dopsali do svých myšlenkových map. Dodržte čas. Doporučuji alespoň 1 hodinu. Myslet nad inovacemi jste je již naučili.
 9. Nyní je musíte naučit nebát se o svých myšlenkách mluvit. Počítejte s tím, že lidé mají strach o svých myšlenkách mluvit. Bojí se zesměšnění, ztrapnění a znemožnění. Vzájemně se učící tým motivuje! Vyzvěte členy týmu, aby se svoji představou seznámili celý tým. Povzbuzujte k otázkám. Lidé potřebují cítit zájem o sebe. Lidé potřebují cítit podporu týmu! Využívejte toho!
 10. Ve stanovenou dobu poradu ukončete. Ujistěte ostatní, že se na všechny dostane na příštích sezeních. Věnujte tomu alespoň 2-4 hodiny práce týdně.
 11. Zařiďte rovněž, abyste nad jejich myšlenkovými mapami mohli společně diskutovat. Přimějte vaše kolegy, aby jejich myšlenkové mapy měly vyvěšené na očích v jejich kancelářích. Vytvořte pro to podmínky. Nepřikazujte. Buďte jim příkladem.
 12. Pamatujte na dobrou náladu, pozitivní atmosféru a zjistíte, že to jsou nejdůležitější hodiny z pracovní doby.
Vůdčí osobnosti se vyznačují tím, že umí projektovat změnu. Každou změnu projektují s myšlenkou na konec, na výsledek chtěné změny. Jak by to vše mělo fungovat, když se změna podaří. Proto učíme v rámci manažerských dovedností i osobních rozvojových kurzů práci s myšlenkovými mapami.
Jestliže vás tato problematika zaujala, kontaktujte mne.