Video je z cyklu Jak získat vysněnou práci - Zkus si najít takovou práci, ve které budeš šťastný. 

  1. Rozhodni se, jakou práci chceš mít (35:44 min.)
  2. Jak se prodat u výběrového řízení (54:40 min.)
  3. Jak uspět u výběrového řízení (33:19 min.)
  4. Jak se vypořádat s odmítnutím (23:20 min.)

Jak uspět u výběrového řízení (3)

Při výběrovém řízení budeš prověřen budoucím zaměstnavatelem ze dvou stran: co umíš a jaký jsi člověk. Počítej s tím, že nebudeš asi umět všechno, to ani nejde. Rozhodující je jak je pro zaměstnavatele důležité to, zda dovednost již máš a to jak je přesvědčíš, že jsi schopen se nedostatky rychle doučit. Asi stěží přesvědčíš, že se během měsíce naučíš výborně anglicky, když se ti to doposud nepodařilo. Neměl by být ale problém, doučit se práci na počítači v nějakém programu, se kterým jsi doposud nepracoval, umíš-li používat například program obdobný. Buď připraven na to, že zaměstnavatel tě podrobí nějaké praktické zkoušce. Neboj se časového limitu. Neboj se tvojí konkurence. I pro ně je to stejně náročná zkouška jako pro tebe.

Složitější je pro zaměstnavatel zjišťování toho, jaký jsi člověk.  Jsou pracovní místa, která si žádají od konkrétního zaměstnance určité vlastnosti. Ty jsou na každou pozici jiné a specifické. Ani ti nedoporučuji, aby ses do některých vlastností nutil a přetvařoval. Pokud se tě personalista bude ptát na to, jak jsi se zachoval v určitých situacích nebo čeho jsi v životě dosáhl, jak jsi reagoval na nějaký neúspěch zjišťuje právě tvoje vlastnosti. A svoje vlastnosti moc nezměníš, protože je prokázáno, že tak, jak jsi se choval v minulosti, se pravděpodobně zachováš i v budoucnosti. A počítej s tím, že obecně správná odpověď neexistuje. Mnoho neúspěšných neuspívá ne kvůli tomu, že něco neumí, ale spíše proto, že konkrétnímu nadřízenému nevyhovuje chování možného podřízeného.  Prostě mu nevoníte. To je normální. Bylo by asi úsměvné se domnívat, že nadřízený bude upřednostňovat nesympatického člověka před sympatickým. Proto, než půjdeš na výběrové řízení, vzpomeň si na celou řadu situací. Jak jsi řešil konflikty s pedagogy nebo vrstevníky? Jaké jsi měl cíle a sny a jak jsi je naplnil? Jak a kdy jsi byl aktivnější než ostatní a jak jsi reagoval, když se ti něco nepodařilo? Buď připraven o tom hovořit otevřeně a mluv i o tom, jak jsi se z prožitého dokázal poučit. Nemusíš být mistrem světa. Často nejvíc bodů získáš otevřeností, upřímností a optimismem. Nic ale nepřehrávej. Zaměstnavatel si svoje postřehy většinou stejně nechá porovnat s nějakými psychologickými testy nebo zjištěními kolegů. Počítej i s tím, že výběrové řízení může mít několik kol a můžeš se při nich setkat i s více hodnotiteli. Svoje zjištění si pak předají a porovnají je. A větší důvěru si asi získáš, budou-li tě vnímat podobně. Dáváš jim tak jistotu, že vědí, co od tebe mohou čekat. Věř, že i pro personalistu nebo majitele firmy se jedná o činnost ve které chybovat nechtějí. Proto jim dej jistotu, aby věděli jaký jsi.