Z vystoupení na BarCamp Ostrava 2014.

Jak vznikl projekt BeEager aneb Co tě ve škole nenaučí

Kurz „Co Tě ve škole nenaučí“ se poprvé konal v říjnu 2010, kdy jej jedna z dnešních koordinátorek a lektorek programu BeEager, Gabka, dostala jako dárek za úspěšné ukončení bakalářských studií v Anglii i ČR. Celá myšlenka dárku vznikla u jejího otce, Vlastimila Orlity (majitel vzdělávací společnosti Akademie Orlita, s.r.o.), který ji do Anglie přijel navštívit. Během návštěvy ho zdravě naštvalo několik věcí:

  • Setkal se s asi 15 mladými vysokoškoláky, Čechy a Slováky, kteří byli všichni ambiciózní, aktivní a draví. Všichni studovali, aby získali titul i v zahraničí a vytvořili si tím do budoucna konkurenční výhodu. Ale nikdo z nich nevěděl, k čemu ji vlastně chtějí použít a co konkrétně chtějí dělat. Jakou kariéru si chtějí zvolit, nebo alespoň jakou si ji představují.
  • I přesto, že se v Anglii ekonomické fakultě říká Business School, dělat samotný business, tedy obchodovat, zde doopravdy neučí. Stejně jako obchodní akademie u nás učí spíše dělat účetnictví než obchod. Jakkoliv byla výuka na anglické univerzitě praktičtější, než na té domácí, neučila ani jak prodat sebe, ani cokoliv jiného.
  • Studenti, se kterými se setkal, byli sice „ostřílenější“ a aktivnější než velká většina jejich vrstevníků, zdaleka ne všichni však dokázali vystupovat dostatečně sebevědomě, vyhledávat příležitosti, využívat jich a plně za sebe převzít zodpovědnost.

Rozhodl se proto vytvořit kurz, který měl pomoci Gabce a jejím kamarádům osvojit si dovednosti vyplývající se zjištěných nedostatků.

V říjnu 2010 tedy vyjela parta devíti lidí na prodloužený víkend na chatu do Nového Hrozenkova, i když vlastně vůbec nevěděli, do čeho jdou. Neznali nic kromě názvu kurzu, na který jeli: Co Tě na vysoké škole nenaučí. Během následujících tří dnů měli možnost se zajímavými osobnostmi ze světa korporátních společností, z řad podnikatelů i menších živnostníků. Přemýšleli a mluvili nejen o svých plánech a snech, ale také o tom, co pro jejich dosažení udělají a jak jich dosáhnou.  Učili se překonávat strach z odmítnutí. Mluvit o sobě. Věřit si a prodat se. Soutěžili mezi sebou, ale také jeden druhého povzbuzovali. Bojovali na chatě i v terénu. Na tři dny byli hozeni do totálního nekomfortu, aby se ze všech aktivit, které obsahoval, posléze stala již komfortní zóna.

Vznik projektu

Co bylo okamžitým výsledkem této akce?

Neskutečná namotivovanost účastníků. Nakopnutí do zadku a rozhodnutí začít. Sebevědomé vystupování.  Odhodlání nenechat se odradit nebo odmítnout. Jasnější představa o tom, kam chtějí směřovat a jak toho dosáhnout. Stmelená parta lidí, která se i nadále stýká a je v kontaktu.

Jaký dlouhodobý efekt kurz měl?

Všichni účastníci změnili svůj přístup a myšlení. Dokázali vyhledávat příležitosti a prošli si praxí již při zbývajících letech studia na vysoké škole. Čtyři z devíti absolventů podnikali ještě před dokončením VŠ (a nadále podnikají), další uspěli na zajímavých postech ve firmách u nás i v zahraničí (např. Německo, Španělsko, Švýcarsko). Všichni mají uplatnění, ví, co chtějí a jdou si za tím!