Co způsobuje to, že 2 absolventi stejné školy, kamarádi, kteří studovali se stejnými známkami, jsou po pár letech v rozdílných pozicích. Co způsobuje podprůměr, průměr i úspěch? Pokud jste vystudovali vysokou školu, určitě jste psali diplomovou práci.K čemu vám ta práce byla?

Uvedu vám 2 příběhy:

Pavlína

Pavlínu jsem poznal v červnu roku 2010 v Hudersfieldu , kde končila bakalářské studium ekonomie. Rozhodla se část svého studia neabsolvovat na Technické univerzitě v Ostravě, ale získat zkušenosti za studia ve Velké Británii.  Zdokonalila svoji angličtinu. Toužila pracovat jako daňový poradce. Napsala diplomovou práci na téma: Soukromé pojištění v České republice.

Osobně hodně pracuji pro pojišťovny a proto mne vždycky zaujme nezávislá studie popisující chování možných i stávajících klientů. Téma její práce mne proto velmi zaujalo. Nabídl jsem jí 30 tisíc korun, pokud budu moci používat její zjištění.

Velmi ji to překvapilo. Nechápala co se děje. Pro mne ta práce měla tuto cenu.Přiznám se, byl jsem ochoten zaplatit i více.

Než na mou nabídku kývla položil jsem jí ještě pár otázek:

„Kolik máš respondentů?“

- „Asi 300″, odpověděla

„Aha, tak ne 30 tisíc, dám ti jen 10 tisíc.“

Údiv. Pokračoval jsem:

„Data jsi osobně sbírala sama formou přímého dotazování?“

- „Ne, poslala jsem dotazníky“.

„Aha, tak to za 10 tisíc nechci. Nabízím ti 5 tisíc.“

Dívala se na mne, jak na největšího gaunera. Já však měl o tu práci skutečně zájem.

„Kde jsi hledala respondenty? Byl to náhodný výběr?“

- „Obeslali jsme klienty mojí maminky. Pracuje v bance.“

„Aha, tak to se nezlob, ale o tento průzkum už nemám zájem, ani zadarmo.“

V očích se jí leskly slzy. Dovedu si představit, co asi pro ni příslib 30 tisíc znamenal.

Pavlína nerozpoznala příležitost v tématu svojí diplomové práce. Proč?

Protože přistoupila k diplomce jako k úkolu. Dělala jen to, co musela. Potřebovala titul. K tomu musíte napsat a obhájit diplomku. Chtěla se zařadit do skupiny vysokoškolsky vzdělaných lidí. To se jí povedlo. Hledala snadné cesty. Motivovaly jí tzv. sociální motivy.

Dnes, 3 roky po škole, pracuje jako jedna z účetních ve společnosti poskytující služby.

Bronislav

V roce 1997 absolvoval na té stejné škole Bronislav Válek. Psal práci na téma Návrh koncepce a implementace controllingu v ROMO, a.s..

Svoje šetření, postupy a návrhy konzultoval s příslušnými manažery i poradenskou společností, která v té době v této firmě působila.

Diskutoval o možnostech. Navrhoval opatření. Vystupoval na interních poradách. Bylo mu stejně jako Pavlíně 24 let.

Za doporučení vyplývající ze své práce obdržel velmi tučnou odměnu (více jak 100 tisíc). Již během školy si vybíral ze 3 lákavých nabídek do oddělení controllingu – Morava, jižní Čechy, Praha.

Dva roky na to byl již finančním ředitelem strojírenské společnosti. Dnes je finančním ředitelem a stutárem významné americké společnosti Austin Detonator vyrábějící rozbušky. Broňa přistoupil k práci jinak, zajímaly jej procesy, hledal, optimalizoval. Využil příležitost a těží z ní dodnes.

Měl jiný motiv. Motiv seberealizace.

Oba dělali stejnou činnost. Psali diplomku.

Měli jiné motivy –  mají jiné kariéry.