Modra-pyramida

Téma: Tvorba týmu a vedení lidí

Oblast: Zlín

Počet účastníků: 9

Délka: 1 den + 2IK

Termín konání: 11/2006

Vyhodnocení: 12/2007

MPSS

Dosažené výsledky

a)Porovnání ročních příjmů účastníků kurzu a jejich týmů.
manažeři celkem za rok +744.000 Kč
týmy celkem za rok +828.000 Kč
b)Produkce
nárůst produkce za rok cca +71.429.000 Kč
c)Personální složení týmů
12 nových lidí v týmu z toho 5 stabilních (HPP), se 3   původními FP ukončena spolupráce