Ověřte si jak zvládáte umění motivace a stimulace zaměstnanců.

Jarmila  pracuje v oddělení kontroly. Má 25 let, je svobodná s požadovanou středoškolskou kvalifikací – má uměleckou průmyslovku se zaměřením na užitnou keramiku. Je precizní a přátelská. Překvapila vás, jak rychle zvládla zaškolení v novém oboru – kontroly glazurovaných obkladů. Na její práci nebyly žádné připomínky. Proto začala pracovat již po roce a půl jako vedoucí kontroly. Zdálo se vám, že ji práce evidentně baví, ale v  posledních dvou měsících jste zjistil(a) narůstající chybovost. Odběratel si dokonce ztěžoval na popraskanou glazuru a výrazné nerovnosti u vysoce slinutých glazovaných dlažeb určených na export do Rakouska. Tuto skutečnost přičítáte na vrub zejména častému onemocnění jediné dcery, která po nástupu do MŠ začala trpět častými onemocněními a z vyjádření lékaře se prý může jednat o reakci organismu na sníženou imunitu nebo o chronické záněty horních cest dýchacích. Takovéto problémy má ale dneska prý 25% dětské populace a zpravidla to nebývá tak zlé, jak se na první pohled může jevit.  Jarmila začíná být v práci nervózní, zdá se vám, že je nevrlá a často i protivná na své kolegy. Začíná pochybovat o  tom, jestli se vůbec na tak zodpovědnou práci vedoucí kontroly hodí a na poslední poradě prohlásila, že ona se to stejně asi nikdy všechno nenaučí a mezi čtyřma očima se vás zeptala jestli na to vůbec má, jestli by toho raději neměla nechat. Vaše neurčitá odpověď ji asi příliš neuspokojila, ale co jí tak asi máte říci? Jak ji motivovat?

Napište nám, jak byste Jarmilu motivovali. Zajímavé odpovědi budeme zveřejňovat. Teorii k této případové studii naleznete v příspěvcích: Jak motivovat a Peníze a motivace zaměstnanců. Zamyslete se i nad tím, jak motivovat Miloše a Karla. Chcete-li se o této problematice dovědět více, přihlaste se na veřejný kurz.