17.8.2017

O společnosti

Akademie Orlita s.r.o. – Firemní vzdělávání, které přináší výsledky.

Nejnovější výzkumy mozku opakovaně ukazují, že žijeme ve světě vlastního klamu. Ve světe, který jsme si jako racionálně uvažující bytosti pouze vykonstruovali. Že si nejdříve něco myslíme, něčemu věříme a následně se podle toho i chováme. Pravda je ale jiná! Ve skutečnosti až 98% našeho chování je mimo naši vědomou kontrolu. Častěji fungujeme dle vzorce, že se nějak zachováme a pak hledáme racionální odůvodnění a argumenty našeho chování.

Tato nová zjištění o fungování našeho mozku mají nedozírné důsledky ve světě leadershipu, a obchodu. Na renomovaných univerzitách probíhá celá řada výzkumů z oblasti behaviorální ekonomie a neuroekonomiky, které opakovaně dokazují, že ačkoliv tvrdíme, že jsme racionální lidé, fungujeme spíše jako racionalizující bytosti.

Tradiční metody výuky se již ukazují jako málo efektivní, protože jsou převážně založené pouze na racionálních úsudcích. Přitom můžete vědět již dnes, proč se vaši zákazníci zítra rozhodnou koupit právě od vás. Můžete velmi cíleně ovlivňovat podprahové myšlení vašich zaměstnanců, abyste se od nich dočkali požadovaného výkonu. Můžete vylepšit rodinné vztahy i vztahy na pracovišti. Můžete zlepšit vzájemné porozumění i pracovní komunikaci. Můžete se stát výborným řečníkem, aniž byste ovládali rétoriku nebo jevištní projev. Nebojte se být úspěšní. Je to jen otázka rozhodnutí:

Naučte se využívat biologie a závěrů z nejnovějších výzkumů mozku ve světě tvrdého byznysu. 

Od roku 1994 jsme držitelem licence autorizovaného školitele švýcarského Institutu pro biostrukturální analýzu. Rozvíjíme aplikace biostrukturální analýzy a to jak do oblasti vedení lidí a týmů, tak zejména do oblasti obchodu – působení na zákazníka, práce s
argumenty, reklama.Realizujeme částečně nebo zcela na klíč výběrová řízeníassessmennt a development centra. Provádíme individuální, případně skupinové konzultace. Zabýváme se i oblastí strategického řízení firmy a tvorby a úpravy podnikatelské strategie. Reagujeme i na nové trendy v oblasti obchodu, zejména na sílící vliv internetu v marketingu.

Jako jediná společnost v České republice realizujeme vysoce specifické a jedinečné kurzy, ve kterých důsledně aplikujeme do praxe moderní poznatky neuromarketingu a behaviorální ekonomie zahraničních univerzit propojených s našimi dlouholetými zkušenostmi při používání Structogram® training systému.

Neustále provádíme další šetření a výzkumy. Podařilo se nám vytvořit jedinečný nástroj Customer Analyzer , díky kterému umíme identifikovat vaši firmu a její potřeby. Dokážeme velmi přesně charakterizovat specifika vašich produktů a služeb na trhu a vytvořit tak bio-argumentaci pro vaše obchodníky, která bude vítězně cílit na konkrétní mozková centra vašich zákazníků.  Za tímto účelem provozujeme behavioralnimarketing.cz  a mujmozku.cz.

 

Proč je Akademie Orlita s.r.o. spolehlivým partnerem pro firemní vzdělávání.

 1. Ačkoli se specializujeme na firemní vzdělávání nenabízíme kurzy, ale nabízíme řešení.
  • Neuzavíráme se ve stereotypech. Jdeme pouze do takových zakázek, kde jsme přesvědčeni, že umíme pomoct.
 2. Máme důkazy, že zvyšujeme výkonnost našich klientů.
  • Zvyšujeme výkonnost jednotlivců i firem protože sestavujeme  specifickou obsahovou náplň pro konkrétního klienta a konkrétní potřebu. Případové studie upravujeme dle situace konkrétního klienta. Sledujeme i naše výsledky a reálný dopad do praxe.
 3. Know-how poskytujeme na firemním webu zdarma široké veřejnosti.
  • Informacemi je dnešní svět přehlcen, naši klienti si kupují prožitek z kurzu a řešení reálných problémů.
 4. Před tréninkem upřednostňujeme změnu myšlení.
  • Uvědomění si a touha něco změnit jsou předpokladem k naučení se dovednosti. Učíme i to, jak získávat lidi pro změnu. Umíme získat lidi pro změnu.
 5. Učíme na reálných situacích.
  • Vzdělávání a poradenství není jen o informacích. Motivují nás inovativní řešení, prosperita a spokojenost našich klientů. Upřednostňujeme systematický přínos se zaměřením na skutečné praktické osvojení si potřebné dovednosti
 6. Využíváme znalosti jedinečných biostruktur.
  • Jsme nejstarším autorizovaným školitelem tréninkového programu Structogram®švýcarského Institutu pro biostrukturální analýzy v Luzernu. v České republice a na Slovensku.  Máme tak jedinečné a ověřené nástroje pro rozvoj jednotlivců i firem.
 7. Rozvíjíme poznatky behaviorální ekonomie.
  • Své závěry publikujeme v blogových příspěvcích. Vystupujeme na odborných konferencích.
 8. Změna nás motivuje.
  • Razíme zásadu, že silný je ten, kdo změnu iniciuje, nikoli pouze přežije. Umíme hrát jen na jednu bránu. Sledujeme cíle našeho zadavatele.
 9. Motivujeme k osobní odpovědnosti.
  • Zkratky se v podnikání nevyplácí. Problémy pojmenováváme pravými jmény. Nejde nám o popularitu a oblíbenost. Uspokojuje nás prokázaná prospěšnost.
 10. Ctíme společenskou odpovědnost.
  • Publikujeme knihy, vystupujeme neziskově i pro širokou veřejnost. Distancujeme se od jakéhokoliv korupčního jednání i dotačního vzdělávání.

Hlavní oblasti na které se orientujeme jsou:

 1. Skupinový mysling
 2. Osobnostní rozvoj
 3. Manažerské dovednosti
 4. Obchodní dovednosti
 5. Komunikační dovednosti – řešení konfliktů
 6. Koučovací a trenérské dovednosti
 7. Talent management – generace Y

Podporujeme proaktivitu mladých lidí. Od roku 2010 se intenzivně věnujeme vzdělávání studentů a absolventů. V nakladatelství Bizbooks jsme vydali jsme knihu „Jak získat vysněnou práci“. Realizujeme komerční projekt BeEager aneb „Co tě ve škole nenaučí“ , spolupracujeme se středními a vysokými školami, studentskými organizacemi a vystupujeme na mnoha konferencích. Velmi pozitivní ohlasy u našich klientů má poradenství v oblasti mezigeneračních rozdílů a mezigenerační komunikace (generace Y).