Nejčastější příčinou prokrastinace – odkládání potřebných činností je to, že sami vnímáme určité aktivity jako nekomfortní – nepříjemné.

Zpravidla jsou to takové aktivity, do kterých se nám nechce z důvodu možného neúspěchu a s tím souvisejícího pocitu odmítnutí.

Hrozba neúspěchu nás paralyzuje.

Hledáme důvody, proč tyto aktivity nedělat.

Odkládáme je.

Prokrastinujeme.

Mezi nekomfortní aktivity můžeme zařadit například:

1. Vědomostní nebo dovednostní zkouška.
2.Psaní dokumentu, který někdo má ohodnotit, schválit.
3. Kontaktování (telefonování) neznámých lidí za účelem sjednání schůzky.
4. Schůzka s neznámým nebo vysoce postaveným (důležitým) člověkem.
5. Získávání si doporučení na svou práci (vyžádat si hodnocení na sebe). Získat tak nový kontakt.
6. Rozhodování (strach z budoucnosti vlivem špatné volby) – strach ze zodpovědnosti.
7.Rozcházení se s „blízkým“ člověkem.
8.Učení se na něco,co je zakončno zkouškou.
9.Přemýšlení (jak dál, jak lépe).
10.Sebekázeň (dodržení naplánovaných aktivit).
11.Pravidelnost aktivit.
12.Dovednostní trénink nekomfortních aktivit (zejména v přítomnosti kolegů nebo šéfa). U studentů absolvování konzultací s vyučujícím a examinátorem.
13.Hodnotící (kritické) rozhovory.
14.Prezentování vlastních myšlenek.
15.Vyjednávání.

Jak překonat nekomfortní aktivity? Uvědomte si dopad toho, že nekomfortní aktivity odsouváte.

video je ze semináře pro AIESEC Ostrava.