Lze poznat osobnost člověka?

hlavaTéma jak se vyznat v lidech, jak porozumět jejich jednání a chování bylo, je a bude stále zajímavé pro spoustu z nás. Ve firemní praxi nejvíce zajímá personalisty a majitele firem, obchodní zástupce a výkonné manažery. Zvláště pokud si máme vybrat budoucího podřízeného nebo spolupracovníka. Zajímá nás, jaké má vlastnosti? Co od něj mohu očekávat? Zvládne práci, kterou jej chci pověřit? Na tyto otázky samozřejmě nelze odpovědět jednoznačně. Vždycky doporučujeme podívat se na člověka z více pohledů. Kombinovat raději více metod, protože každá z používaných metod (psychodiagnostika, assessment centers, behaviorální rozhovory, týmové role, kariérové kotvy…) má své zastánce a kritiky. Přijmeme-li ale přípustnou chybu, pak lze konstatovat, že jsou metody, pomocí kterých se lze skutečně v cizím člověku „zorientovat“. Nemáme tím na mysli posuzování charakterových vlastností člověka. Nám jde o vystihnutí základních charakteristik osobnosti člověka. Precizujeme postupy jak díky pozorování nápadných stránek projevu člověka lze určit nejen o jaký  typ se jedná, ale i předvídat jeho způsoby myšlení a chování. Přitom si ani neuvědomujeme kolik informací o sobě navzájem máme již po krátkém čase. Jen s těmito informacemi neumíme nakládat. Díky těmto poznatkům lze pojmenovat situace, ve kterých bude pozorovaný spíše úspěšný ale i ty, ve kterých bude spíše selhávat. Můžeme vám tak pomoci v orientaci při sestavování nebo doplňování vašich týmů. Vysledovali jsme také, že vzájemné poznání členů týmů zlepšuje vzájemné vztahy na pracovišti a tím také snižuje fluktuaci a stabilizuje týmy.

30 sekund často stačí

Metoda TRIOGRAM® dává účastníkům semináře praktický klíč k poznání až 75% lidí. Je sestavena na základě poznatků o trojjediném mozku švýcarského Institutu pro biostrukturální analýzu. Metoda je založena na existenci 7 „typů“ osobnosti, vycházející z barevného označení. Všechny typy mají poměrně jasně nadefinovány znaky pro základní rozlišení dominant v neverbální komunikaci, hlasovém projevu, držení těla. Pozorováním lidí na dálku se o lidech často dovídáme více, než co nám o sobě jsou ochotni říci. Pomocí pomůcky tzv. Triogramu, což je vlastně taková mapa veškerého lidstva znázorňujeme odpozorované skutečnosti do 7 polí. Triogramm

Zelený člověk

se projevuje jako přátelský pomocník. Je vstřícný k lidem a má potřebu se jich dotýkat. Je hovorný, vstřícný a srdečný. Poznáte jej například podle rozšafných a rozevlátých gest, pohodlného posedu nebo zvonivé řeči, plné citových projevů a zabarvení. Zpravidla má větší oči a mírně zakulacenou postavu. Ve stresu a nervozitě jsou patrné červené skvrny v dekoltu a na krku.

Červeného člověka

vnímáme jako tvrdého bojovníka. Na otázku často odpovídá útočnou otázkou. Má pichlavá a ostrá, sekaná gesta. Na jeho těle pozorujete hru svalů a napětí dravé šelmy. Vyzařuje sebevědomí a má pevný, až konfrontační, stisk ruky. Přímý pohled, mírně zvýšená brada a vystrčený hrudník vyzývá k souboji. Jeho hlas připomíná štěkajícího psa.

Na modrém člověku

je patrná nevýraznost. Ramena směřují dopředu, jako by před vámi něco tajil. Vyhovuje mu neosobní seznámení, při kterém  má zpravidla sám pasivnější roli. Bývá monotónní, ironický. Spíše tišší. Objevíte u něj tendenci vysvětlovat a zdlouhavě přesvědčovat racionálními argumenty. Drží se spíše stranou a soustředěně pozoruje ostatní. Je to logický myslitel.

Deficitní typy

Ačkoliv jsme uvedli, že se jedná o 7 typů lidí, pro poznání a zařazení člověka do příslušné škatulky nám stačí naučit se rozpoznávat uvedené 3 tzv. dominantní typy. To jsou typy, které rozpoznáváme díky tomu jací jsou, jak je vnímáme. Další 3 typy nazýváme jako typy deficitní. Znamená to, že u nich vnímáme spíše to jací nejsou, než jací jsou. Nezelený, nečervený nebo nemodrý typ. Zpravidla vnímáme u těchto lidí směs dvou barev a stěží se dokážeme rozhodnout, která barva resp. které projevy chování vnímáme více. Jednodušší pak pro nás je konstatovat, že určité charakteristiky nevnímáme a nepozorujeme je. Například nezelený člověk si udržuje zpravidla sebevědomý odstup hraničící až s arogancí. Vystihují jej slovní spojení jako logický bojovník nebo tvrdý myslitel. Obdobně nečerveného člověka lze označit jako přátelského myslitele na logického pomocníka. Máte pocit, že tito lidé by snad ani nemohli nikomu ublížit, protože mají uhlazené nekonfrontační projevy v řeči svého těla. Jsou velmi citliví a vnímaví a svou vychytralost umí použít. Nemodří lidé jsou vnímáni jako přátelští bojovníci nebo tvrdí pomocníci. Zažijete s nimi spoustu legrace a zábavy. Neumí se stáhnout a držet se zpátky. Rychle a s nadšením se zapojují do dění kolektivu.

Sedmý typ je pak typ nečitelný. Jsou to lidé, u nichž je poměrně stejně zastoupeno myšlení dravých šelem, přítulných koťátek i neosobních technokratů. Po úvodní 30 sekundové analýze sem řadíme přibližně 1/4 až 1/3 lidí.

 Absolventům vydávejte zbrojní průkaz

Jak řekl jeden z účastníků kurzu: „Po tomto kurzu nedávejte osvědčení o absolvování kurzu, ale vydávejte zbrojní průkaz!“ Lidé chtějí znát techniky manipulace a ovládání jiných lidí. Přesto dokážeme ovlivnit účastníky, aby upustili od těch negativních, až hříšných myšlenek jak ovládat druhé. Uvědomujeme si obrovské možnosti, jak se poznatků z našich seminářů a tréninků dá zneužít. Zkušenosti nám dávají zapravdu, že u našich absolventů jsou tyto „choutky“ potlačeny a, až na výjimky, dochází spíše k pochopení zvláštností jiného člověka a zlepšení komunikace s ním. Celá metoda i samotný základ strukturální analýzy vychází ze zaznamenávání a setřiďování typického chování a myšlení. Zákazníků, obchodníků, manažerů a podobně.

V Evropě i v USA se systematické firemní vzdělávání managementu provádí již asi 50 let. Manažeři jsou vzděláváni v „algoritmech“, podle kterých se mají chovat, jak mají reagovat, jak mají argumentovat a jak se mají rozhodovat. Veškerá tato školení vychází jednoznačně z rozhodování podle modré alternativy. Vybízejí řídící pracovníky tíhnout k tabulkám, výpočtům a analýzám. Úplně se zanedbalo, že existuje také intuice. Rozhodování pomocí citu. Zapomnělo se na to, že je možné se rozhodovat i podle určitých emocí. Kdo může být vůdce? Existuje obecný návod?

Absolvujeme množství různých seminářů, které říkají, co máme dělat, abychom byli úspěšní, jak se máme chovat chovat, abychom byli příjemní a jak předcházet tomu, abychom dávali najevo své pocity, zklamání nebo rozčílení. Když se dostaneme do krizové nebo stresové situace, zareagujeme ale opět stejně. Zareagujeme tak, jak nám určuje naše struktura. My s tím učíme manažery pracovat místo toho, abychom se je to snažili odnaučit nebo potlačit. V tom účastníků pomáhá kurz Struktogram a Triogram. Umožňují nám být sami sebou a přijmout sebe sama. Přispívají tak k psychické vyrovnanosti a sebedůvěře. Sebepoznání se jeví jako nutný předpoklad profesní úspěšnosti.

Zkušenosti ze školení zkušených obchodníků

Vedle manažerů je kurz rychlého rozpoznávání lidí určen pro obchodníky a vyjednavače.  Nemůžeme jednoznačně prokázat, že účast na našich seminářích je tou hlavní příčinou toho, že rostou obraty. Můžeme ale již dnes dokázat, že dokážeme zkrátit prodejní časy. Je statisticky prokázané, že prodavač přibližně 50% času pouze prostojí. Pracujeme na tom, aby tito prodejci byli schopni po třech dílech seminářů sami sestavovat dotazníky pro zákazníky a dotvářet vlastní prodejní manuály. Je to velmi zajímavá metoda racionalizace práce. Snažíme se nezatajovat žádné informace a umožnit tak našim posluchačům plně využívat možností, které biostrukturální analýza umožňuje.

Zkuste si tipnout

Jednotlivé typy osobností se nejlépe posuzují při spontánních reakcích. Zaměřte se tedy na povídavost, držení těla, sebevědomí, jasnost prohlášení, a pak svoje poznatky porovnejte se závěrečnou ukázkou. Jaký typ podle vás je Tomáš Vokoun, Jaromír Jágr a nebo Tomáš Rolinek? Dokážete rozpoznat odlišnosti i v chování Jana Fišera a Václava Klause?


A výsledek? Shoduje se vaše pozorování s naším?

Triogramm