Podnikání a strategie

Kurzy z tohoto okruhu jsou určeny zejména pro:

 • majitele malých a středních firem
 • OSVČ
 • managementy jednotlivých útvarů velkých společností
 • studenty a absolventy škol

Mám podnikat?

V čem mám podnikat?

Jak mám podnikat?

Základní otázky, které si klademe nejen před tím, než začneme podnikat. Tyto otázky nás pronásledují po celou dobu našeho podnikání. Problémem je, že se více věnujeme vlastní činnosti, než odpovědím na tyto otázky.

Pro úplné nováčky v oblasti podnikání jsme připravili inspirační video „Mám na to?“ Minimální investice, která vám pomůže udělat celou řadu rozhodnutí. Tento videoprogram je určen těm, kteří se rozhodli pořídit si živnost. Mít své IČO. Možná proto, že nemohli sehnat práci. Nic jiného jim vlastně ani nezbylo. Místo zaměstnání začali „podnikat“, ačkoliv jsou dále v závislém pracovním vztahu.

Video je ale určeno i těm, kteří vždycky chtěli podnikat, a nevědí, v čem by podnikat mohli. Stále hledají tu obrovskou příležitost a skvělý nápad. Protože ten ale nepřichází, objevují se první pochybnosti…  Těmto doporučujeme podívat se z videa „Mám na to“ na část nazvanou „Jak jsem se naučil podnikat“.

V kurzech využíváme výborného instruktážního filmu „Firma, která přežije“ z produkce Media Empire s.r.o.

Vysvětlujeme si zcela odlišný pohled na podnikání z pohledu myšlení zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné, podnikatele a investora. Ve společné diskusi s účastníky kurzů nacházíme řešení pro často neřešitelné otázky, které mohou trápit majitele firem:

 1. Jak mám řídit svoji firmu?
 2. Mohu být jako majitel firmy svými zaměstnanci milován?
 3. Jaká je přesně moje úloha v mé firmě?
 4. Jak vybudovat firmu jako trvale udržitelný zdroj mých příjmů?
 5. Jak využívat dotací pro svoje podnikání?
 6. Co je systém a co nesystém v řízení firmy?
 7. Jak se jednou své firmy nejlépe zbavit?
 8. Co s vydělanými penězi?
 9. Jak lze inovovat a zkvalitňovat svoje výrobky a služby?
 10. Kam až můžu růst?

Na základě odpovědí na tyto a další otázky se snažíme zkvalitnit firemní procesy. Pavel Šrámek, majitel největší společnosti v ČR, zabývající se oddlužením a insolvencí Abivia s.r.o., vždycky říká:“Jeden školící nebo konzultační den pro mě znamená minimálně rok tvrdé práce na změnách ve firmě. Nejtěžší je změnit myšlení a chování zaměstnanců požadovaným směrem“.

Často lepší metodou než kurzy jsou pro naše klienty osobní individuální nebo skupinové konzultace, případně workshopy pro kompetentní osoby. Problematika v jednotlivých firmách je skutečně specifická a dovídáme se velmi citlivé informace. Rozhodující pro nás ale je najít optimální cestu pro další fungování firmy našeho klienta.

Tvorba strategie

Nejdříve je zapotřebí provést analýzu stávající situace a to z pohledu vnějších podmínek, které nás ovlivňují tak i vnitřních záležitostí. Sem patří charakteristiky pracovního týmu a specifika vaší klientely. Po posouzení velkého množství informací dochází k rozhodovacímu procesu, tvorby poslání, definici vize a nakonec k rozhodnutí o použitých strategií a naplánování konkrétních realizačních kroků. Na podnikání je krásné to, že jen zřídka existuje jen jedna možnost řešení situace. Možností bývá zpravidla velké množství. Proto tvrdíme, že tvorba strategie je jen do jisté míry dána zkušenostmi a teoretickými znalostmi tvůrců strategie. Velkou roli pak hraje nadšení, přesvědčení a touha strategii realizovat.

Více najdete v příspěvcích:

Mnoho manažerů má v sobě schopnost získat si své podřízené na svou stranu, nadchnout je pro určitou věc. Pro jakou věc? Pro jakou myšlenku? Často je to jako věštění z křišťálové koule nebo návštěva kasína. Zvolíte nějakou možnost a pak jste v balíku, nebo proděláte. Majitele firmy však již skutečnost, že na sebe převzal odpovědnost za uživení dalších lidí, zavazuje k tomu, aby jednal zodpovědněji. Má se rozhodnout jak má fungovat jeho firma – co bude vyrábět, s čím chce obchodovat, jak chce mít svoji firmu organizovanou, jaké distribuční kanály použije, zda je schopen zaplatit reklamu nebo jestli najde spolehlivé lidi. Řada otázek na které nezná odpověď. Doporučujeme všem, kteří se již nějakou dobu na trhu pohybují vycházet z tzv. strategie udržitelného rozvoje.

Strategie udržitelného rozvoje

strategie-udrzitelneho-rozvoje

Podtitul knihy „Strategie modrého oceánu“, kultovní publikace k tomuto tématu, zní „Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry“ (více zde). Výborně vystihuje podstatu této strategie. Pracujte na tom, v čem jste jedineční. Pohybujte se na trhu, pro který jste jedineční. Naučme se dělat jen takové aktivity, které děláme jinak než ostatní a víme, že je děláme správně. Že posilují naši pozici na trhu. Možnosti jsou jen dvě. Buď se jedná o jiné činnosti, než dělá naše konkurence, nebo se jedná o stejné činnosti jako dělá naše konkurence, ale tyto činnosti my děláme jinak. To co nebo jak děláme jinak nás pak dělá jedinečnými a dává nám to výhodu na trhu. O naší jedinečnosti tak vlastně rozhodují procesy, které máme uvnitř firmy, stejně jako produkty, jimiž se prezentujeme u zákazníka. Mnoho podnikatelů neustále touží po diverzifikaci všeho svého úsilí. Bojí se nedělat všechno, tak jak ostatní. Bojí se nemít všechno, tak jak mají ostatní. Strategie udržitelného rozvoje naopak velí vzdát se určitých pozic na trhu. Jen stěží jde například dělat levné a luxusní zároveň. Jde o to, být snadno čitelní a lehce identifikovatelní pro naše zákazníky. A pak už stačí jen málo: to co dělám jinak, dělat dobře. Neustále precizovat! Být aktivní, inovativní aby nás ostatní nestihli kopírovat.

Více k tomuto tématu najdete v našich příspěvcích:

Všechny kurzy z oblasti podnikání a strategie jsou naprosto jedinečné tím, že se přímo na nich snažíme řešit praktické otázky konkrétních firem, firmiček a OSVČ.