5 let od ukončení studia jsou mezi bývalými spolužáky několikanásobné rozdíly v příjmechMají odlišné kariéry. První úspěšné kroky ještě negarantují dlouhodobý úspěch. 

Z talentovaných absolventů plných ideálů se stávají zaměstnanci – šedé myšky, které svůj potenciál nikdy nenaplní. Proč?  Protože jim najednou nikdo neříká, co přesně mají dělat. Tak nějak se od nich automaticky očekává, že zvládají pohyb mezi dospělými. Že se umí pohybovat v konkurenčním prostředí. Na řadu přichází jeden z možných scénářů:

 1. Mají ideály a přece u nich vítězí strach. Strach z chyby. Strach z neúspěchu. Strach o svoji práci.
 2. Jsou šikovní, a neuvědomují si, že to, co doposud žili, byl jen jakýsi virtuální obraz profesionality. Podceňují detaily. Komunikují převážne přes sociální sítě. Maily vítězí nad osobní komunikací. Život berou pouze jako testy, protože i na škole se více testují znalosti, než diskutují znalosti a názory. Nechápou, že názorové odmítnutí není selháním. Blíží se konfliktům.
 3. Jsou lehkovážní. Ještě neumí dohlédnout dosahu svého chování. Nemají ujasněné, co očekávají od sebe, svého zaměstnání. Jsou nestálí, protože jsou připraveni okamžitě reagovat na nové výzvy. Stále ještě žijí ve světě zahraničních brigád, cestování, touhy poznávat.
 4. Čekají na zadání, kterým často nerozumí. Utíkají do submisivity. Stávají se z nich doživotně šedé myšky.

Těch scénářů by bylo možné popsat ještě více. O to v tomto textu ale nejde. Zkoumali jsme proč jen velmi malé procento absolventů (ani ne 5%) naplňuje vysněný scénář: Všechno zvládají, tak jak se od nich očekává. Dokonce překračují očekávání.

Odpověď hledejme v jejich dosavadním způsobu života. Výchova v rodině, zkušenosti ze školy, zvyklosti chování v zájmových skupinách. Zjistili jsme, že příčinou výše popsaných scénářů, ke kterým většina mladých inklinuje přirozeně, nebo pod tlakem je to, že si dosud neosvojily  4 základní dovednosti úspěšných lidí.

4 základní dovednosti úspěšných lidí

 1. Komunikace sebevědomých lidí
 2. Proaktivita k úkolům a výzvám
 3. Sebekázeň k osobním cílům
 4. Víra, že můžu vyhrát

Tyto klíčové dovednosti trénujeme pomocí speciální metody  skupinový mysling a praktických cvičení zaměřených na:

 • sebepoznání
 • kreativitu
 • práci s myšlenkovými mapami
 • sebeprezentaci
 • prezentaci myšlenky
 • osobní kariéru
 • motivaci, sebemotivaci a stimulaci
 • zvládání konfliktní komunikace
 • vyjednávání
 • čtyři myšlenkové světy

Práce s talent managementem je zpravidla dlouhodobá (minimálně 2 roky). Teoretická výuka nepřesahuje 20% času. Důraz je kladen na praktická řešení a reálném prostředí. Během tohoto období zajišťujeme setkání talentů s osobnostmi zadavatele nebo úspěšných lidí – podnikatelů, sportovců, manažerů  tzv. mentorů. Tito slouží během programu i jako oponenti osobních rozvojových plánů účastníků vzdělávání.

Program jsme doposud realizovali například u našich dlouhodobých klientů: ČSOB Pojišťovna, RWE, Lesy ČR,  Austin Detonator, Dalkia, Pojišťovna České spořitelny .

BeEager

Pro jednotlivce realizujeme samostatný projekt BeEager aneb Co tě ve škole nenaučí. Více informací i aktuální novinky najdete zde.

logo_BeEager_cz (4)

Proč a jak program vznikl?

 • Program „Co Tě ve škole nenaučí“ se poprvé konal v říjnu 2010, kdy jej jedna z dnešních koordinátorek a lektorek programu BeEager, Gabriela, dostala jako dárek za úspěšné ukončení bakalářských studií v Anglii i ČR. Celá myšlenka dárku vznikla u jejího otce, Vlastimila Orlity (majitel vzdělávací společnosti Akademie Orlita, s.r.o.), který ji do Anglie přijel navštívit. Během návštěvy ho zdravě naštvalo několik věcí:
 • Setkal se s asi 15 mladými vysokoškoláky, Čechy a Slováky, kteří byli všichni ambiciózní, aktivní a draví. Všichni studovali, aby získali titul i v zahraničí a vytvořili si tím do budoucna konkurenční výhodu. Ale nikdo z nich nevěděl, k čemu ji vlastně chtějí použít a co konkrétně chtějí dělat. Jakou kariéru si chtějí zvolit, nebo alespoň jakou si ji představují.
 • I přesto, že se v Anglii ekonomické fakultě říká Business School, dělat samotný business, tedy obchodovat, zde doopravdy neučí. Stejně jako obchodní akademie u nás učí spíše dělat účetnictví než obchod. Jakkoliv byla výuka na anglické univerzitě praktičtější, než na té domácí, neučila ani jak prodat sebe, ani cokoliv jiného.
 • Studenti, se kterými se setkal, byli sice „ostřílenější“ a aktivnější než velká většina jejich vrstevníků, zdaleka ne všichni však dokázali vystupovat dostatečně sebevědomě, vyhledávat příležitosti, využívat jich a plně za sebe převzít zodpovědnost.
 • Rozhodl se proto vytvořit kurz, který měl pomoci jeho dceři a jejím kamarádům osvojit si dovednosti vyplývající se zjištěných nedostatků.
 • V říjnu 2010 tedy vyjela parta devíti lidí na prodloužený víkend na chatu do Nového Hrozenkova, i když vlastně vůbec nevěděli, do čeho jdou. Neznali nic kromě názvu kurzu, na který jeli: Co Tě na vysoké škole nenaučí. Během následujících tří dnů měli možnost se zajímavými osobnostmi ze světa korporátních společností, z řad podnikatelů i menších živnostníků. Přemýšleli a mluvili nejen o svých plánech a snech, ale také o tom, co pro jejich dosažení udělají a jak jich dosáhnou. Učili se překonávat strach z odmítnutí. Mluvit o sobě. Věřit si a prodat se. Soutěžili mezi sebou, ale také jeden druhého povzbuzovali. Bojovali na chatě i v terénu. Na tři dny byli hozeni do totálního nekomfortu, aby se ze všech aktivit, které obsahoval, posléze stala již komfortní zóna.

Co bylo okamžitým výsledkem této akce?

 • Neskutečná namotivovanost účastníků.
 • Nakopnutí do zadku a rozhodnutí začít.
 • Sebevědomé vystupování.
 • Odhodlání nenechat se odradit nebo odmítnout.
 • Jasnější představa o tom, kam chtějí směřovat a jak toho dosáhnout.
 • Stmelená parta lidí, která se i nadále stýká a je v kontaktu.

Jaký dlouhodobý efekt kurz měl?

Všichni účastníci změnili svůj přístup a myšlení. Dokázali vyhledávat příležitosti a prošli si praxí již při zbývajících letech studia na vysoké škole. Čtyři z devíti absolventů podnikali ještě před dokončením VŠ (a nadále podnikají), další uspěli na zajímavých postech ve firmách u nás i v zahraničí (např. Německo, Španělsko, Švýcarsko). Všichni mají uplatnění, ví, co chtějí a jdou si za tím! I nadále se pravidelně setkávají a dále rozvíjejí svoje sny.