STRUCTOGRAM® - Genetický kód osobnosti

Díky systému vzdělávání Stuctogram Training System:

  • Lépe porozumíte svému chování a jednání
  • Budete schopni efektivněji uplatnit své silné stránky
  • Lépe pochopíte ostatní lidi a získáte jejich důvěru
  • Vytvoříte předpoklady pro dlouhodobý úspěch v managementu a prodeji

Jsem jedinečný – jiný než ostatní

Přednosti STRUCTOGRAMU jsou především v jeho snadném použití, není časově náročný, má nezaměnitelnou vizualizaci výsledků a především jednoduchý přenos znalostí a dovedností do praxe.

Biostruturální analýza je sestavena na semináři. Nejedná se o psychologický test, jedná se o zjištění individuální genetické základní struktury osobnosti a chování člověka.

Vizualizovaný STRUCTOGRAM, je výsledkem Biostrukturální analýzy účastníků semináře Objevte v sobě vítěze aneb Klíč k sebepoznání. To znamená, že každý účastník získá přesné znalosti o své struktuře osobnosti a tím i znalost svých silných stránek, rizik a omezení.

Místo obecných „receptů“, jak a v čem se změnit, poskytuje Structogram individuální pohled na osobnost každého účastníka, jehož hlavním cílem je, aby dokázal maximálně využít svého osobnostního potenciálu, jak v pracovním, tak soukromém životě. Ukáže cestu, jak se dále rozvíjet v souladu s jeho vlastní povahou.

TRIOGRAM který je odvozen od STRUCTOGRAMU, dává účastníkům semináře, Klíč k pochopení a poznání druhých. Účastníci mohou lépe pochopit příčiny chování a jednání lidí a podle toho k nim přistupovat. Tím se mohou vyhnout zbytečným konfliktům. To má za následek optimalizaci sociální kompetence, která je klíčovým předpokladem pro dlouhodobý prodejní úspěch a úspěšné vedení lidí. I kurz TRIOGRAM pořádáme pro veřejnost.

Podklady pro úspěšný rozvoj osobnosti

Díky systému vzdělávání s využitím metody STRUCTOGRAM®, jsou jednotlivé motivy a potřeby zákazníků a zaměstnanců uspokojeny rychleji a cíleně.

Biostructurální Analýza, je vyzkoušený a osvědčený nástroj pro rozvoj osobnosti. STRUCTOGRAM je sestaven během seminářů pod vedením licencovaných STRUCTOGRAM trenérů. Celé školení je realistické a efektivní, protože bere v úvahu nejen životní podmínky a zkušenosti, ale především genetické a neměnné prvky lidské osobnosti.

S velkým úspěchem lze zařadit STRUCTOGRAM, do rozvojových programů manažerských, obchodních a komunikačních dovedností.

Trojjediný mozek

Je vědecky podloženo, že významné osobnostní rysy jsou závislé na jednotlivých funkcí mozku.

Známý americký výzkumník mozku profesor Dr. Paul D. MacLean, je schopen dokázat, že lidský mozek se skládá ze tří částí, které ovládají různé funkce (funkční struktury mozku). Přes jejich rozdíly, však musí vzájemně komunikovat v trojjediném mozku, ale každý z nich se drží svých vlastních velmi specifických pravidelech „hry“. Lidské chování se vyvíjí jen ze vzájemné souhry instinktivní reakce mozkového kmene, emocionálního, impulzivního limbického systému, a chladného, racionálně reagujícího velkého mozku.

Každý člověk má jiný, geneticky ovlivněný vztah ke třem mozkovým částem, které jsou pro dospělého člověka konzistentní. Jedná se o individuální biostructuru osobnosti.

Antropolog Rolf W. Schirm, ve spolupráci s MacLeanem, identifikoval a definoval typické osobnostní rysy v biostructuře osobnosti a prokázal jasnou souvislost s třemi mozky. Na základě toho je odvozena sada otázek, která dokáže posoudit individuální vliv tří mozků u každého člověka a následně jej vizualizovat na kotouči Structogram®. Toto vše je možné pouze při účasti na semináři Structogram®, který vede první licencovaný trenér v České republice PaedDr. Vlastimil Orlita.

Nejedná se o typologii

STRUCTOGRAM proto není rigidní typologií. Vzhledem ke konstrukci Biostructurální analýzy, existuje celkem 7.558.272 variant volby, které vedou k 412 možnostem výsledků na disku STRUCTOGRAM. PROTO STRUCTOGRAM představuje individuální souhru tří oblastí mozku ve vysoce diferencovaném studiu.

Dlouhodobý úspěch v prodeji!

Úspěch v prodeji má tři příčiny, a proto také 3 předpoklady

1 - Harmonie mezi osobností obchodníka a způsobem prodeje (KDO JSEM JÁ) 

Prvním předpokladem úspěchu je sebepoznání. Pouze tehdy, když znáte své osobní silné stránky, slabiny a limity, budete moci vědomě zvolit správné prodejní metody a techniky.

2 - Charakteristické osobnostní rysy zákazníka (KDO JE MŮJ ZÁKAZNÍK) 

Druhým předpokladem úspěchu, je schopnost poznat osobnost svého zákazníka. „Automatickým“ výsledkem sebepoznání a poznání (porozumění) druhých, je zvýšení vašich prodejních kompetencí.

3 - Specifická znalost výrobku/služeb (JAK MOTIVOVAT KE KOUPI) 

Třetím předpokladem prodejního úspěchu, je cíleně a vědomě poskytnout zákazníkům (dle jejich osobnosti), takové argumenty, užitky a motivy, které potřebují pro rozhodnutí o koupi.

structogram-prodej

Se znalostí vlastní osoby, k úspěchu při vedení lidí

Úspěch při vedení lidí má tři příčiny, a proto také
3 předpoklady

1  - Harmonie mezi osobností manažera a způsobem vedení lidí (KDO JSEM JÁ) 

Prvním předpokladem úspěchu je sebepoznání. Pouze tehdy, když znáte své osobní silné stránky, slabiny a limity, budete moci vědomě zvolit správné manažerské metody a techniky.

2 - Charakteristické osobnostní rysy spolupracovníků (KDO JE MŮJ PODŘÍZENÝ/TÝM)  

Druhým předpokladem úspěchu, je schopnost poznat osobnost svých spolupracovníků, které řídím. „Automatickým“ výsledkem sebepoznání a poznání (porozumění) druhých, je zvýšení vašich manažerských kompetencí.

3 - Specifická znalost předností jednotlivců i týmu (JAK MOTIVOVAT ) 

Třetím předpokladem úspěchu v manažerské práci, je znalost potřeb a motivů jednotlivých členů týmu a jejich cílené využití předností pro splnění úkolů, nebo účasti v projektu.

structogram-vudcovstvi

Structogram Training System

STRUCTOGRAM® Training System 1:
Klic-k-sebepoznaniKlíč k sebepoznání 

Tento seminář vám poskytne přesné znalosti o struktuře vaší osobnosti. S touto znalostí lépe pochopíte sami sebe, své přednosti a limity pro pracovní i privátní život.

Nejbližší seminář pro veřejnost najdete zde.

STRUCTOGRAM® Trainings-System 2:
Klic-k-poznani-jinychKlíč k poznání druhých lidí 

V semináři Klíč k poznání a pochopení ostatních, se naučíte používat Triogram. Budete schopni rychle rozpoznat strukturu osobnosti druhých a tím optimalizovat svůj přístup k nim.

Nejbližší seminář pro veřejnost najdete zde.

STRUCTOGRAM® Trainings-System 3:
Klic-k-zakaznikoviKlíč k zákazníkovi – připravujeme v českém jazyce 

V semináři Klíč k pochopení zákazníka, se naučíte prodávat stejný produkt/službu, různými způsoby pro různé osobnosti zákazníků. Tím zvýšíte efektivitu prodeje, získáte důvěru a vybudujete dlouhodobou loajalitu zákazníků k vám.