Úspěšný manažer

 

Program kurzu: 5 dnů

 

1. „Klíč k sebepoznání – Structogram®“ Harmonie mezi osobností manažera a způsobem vedení lidí (KDO JSEM JÁ) . Pouze tehdy, když znáte své osobní silné stránky, slabiny a limity, budete moci vědomě zvolit správné manažerské metody a techniky.

2. „Klíč k poznávání jiných lidí – Triogramm®“ – Charakteristické osobnostní rysy spolupracovníků (KDO JE MŮJ PODŘÍZENÝ/TÝM) Osvojení si dovednosti poznat osobnost spolupracovníků, které řídím. „Automatickým“ výsledkem sebepoznání a poznání (porozumění) druhých, je zvýšení vašich manažerských kompetencí.

3. „Klíč k zaměstnancům“ -Specifická znalost předností jednotlivců i týmu (JAK MOTIVOVAT ) Naučíte se jak cíleně motivovat jednotlivé členy týmu a jak cíleně využit jejich předností pro splnění úkolů, nebo účasti v projektu.

4. „Klíč k motivaci“ – Rovnováha mezi výkonovým, vztahovým i odborným vedením vede k bezpečí týmu , snížení fluktuace a stabilizace chtěných pracovníků.

5. „Klíč k týmu“ – Jak využít potenciál stávajícího týmu, jak jej efektivně doplnit a vhodně využívat jednotlivé biostruktury členů týmu v měnících podmínkách okolního světa.

 

Cena: 41.500 Kč / osoba / plus DPH