Zamyslete se nad tím, jak změna našeho pohledu může být klíčem k našemu štěstí i k úspěšnějšímu podnikání.


Z ukázky:

1) … Uvedu příklad Eurostar. Použili šest miliónů liber, aby zkrátili čas na cestu mezi Paříží a Londýnem přibližně o 40 minut. Za 0,01 % této sumy jsme mohli mít wifi ve vlacích. To by sice nezkrátilo trvání jízdy, ale výrazně by to zvýšilo požitek z cestování i užitečnost cestování….

2) … Krásný příklad psychologického řešení z Korei. Červené dopravní světlo na semaforech má svoje odpočítávání. Je dokázané, že toto odpočítávání snižuje nehodovost. Proč? Protože náš hněv, netrpělivost a všeobecné podráždění jsou snižovány tím, že vidíme, kolik času ještě musíme čekat. V Číně, z ne příliš pochopitelných důvodů, aplikovali odpočítávání i u zeleného světla. To nebyl nejlepší nápad. Jste 150 metrů před křižovatkou a uvědomíte si, že máte jen 5 sekund! Dáte plný plyn! Korejci otestovali obě možnosti a zjistili, že pokud odpočítávají červené světlo, nehodovost klesá. Naopak se zvyšuje při aplikaci na zelené světlo…