Atraktivní prezentátor

 

 

Program kurzu: 5 dnů

 

1. „Klíč k sebepoznání – Structogram®“ Harmonie mezi osobností manažera a způsobem vedení lidí (KDO JSEM JÁ) . Pouze tehdy, když znáte své osobní silné stránky, slabiny a limity, budete moci vědomě zvolit správné manažerské metody a techniky.

2. „Klíč k poznávání jiných lidí – Triogramm®“ Charakteristické osobnostní rysy posluchačů (KDO JSOU MOJI POSLUCHAČI) . Osvojení si dovednosti poznat osobnosti svých posluchačů. „Automatickým“ výsledkem sebepoznání a poznání (porozumění) druhých, je zvýšení vašich prezentačních kompetencí.

3. „Klíč k zákazníkovi“ – Specifická znalost výrobku/služeb (JAK MOTIVOVAT KE KOUPI) Jak cíleně a vědomě poskytnout zákazníkům (dle jejich osobnosti), takové argumenty, užitky a motivy, které potřebují pro rozhodnutí o koupi.

4. „Klíč k dokonalým prezentacím“ – Definování specifických cílů prezentace jednotlivých biostruktur (ZAČNĚTE S PROČ?) vede k vytvoření efektivní struktury prezentace.

5. „Klíč k mozku“ – naučíte se ovládat emoce, pocity i fakta vaše i vašich posluchačů. Cíleným působením na břicho, srdce a hlavu posluchačů dosáhnete lepšího výsledku vašich vystoupeních.

 

Cena: 36.600 Kč / osoba / plus DPH